Kezdõlap arrow TÁMOP-3.2-13-12/1-2012-0397 arrow Szüreti szokásaink életre kelnek!
Szüreti szokásaink életre kelnek!
2013. oktber 4.

A Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége KHE szervezésében „Tágasságot nekünk is, ha kicsinyek vagyunk is! – Néptánchagyományok átörökítése Békés Megyében” - címû pályázat keretein belül, a Békés megyei zenekarok és néptáncosok összefogásával kel életre 2013. októberében a szüreti szokásokat felelevenítõ programsorozat. Békés megye iskoláiban zengõ muzsikaszó kíséretében játékos folklór elõadás és kézmûves foglalkozásban vehetnek részt az alsó tagozatos diákok.
/Írta: Gyõri Virág/

A szüret ideje a hazai szõlõkben október–november hónap volt. A szüret, mint szokás, olyan közösségi jellegû munkaalkalom, amelyhez gazdag szokáshagyomány tartozik, amikor a munka és az ünnep összekapcsolódik. Ezen szokáskörök felelevenítésére vállalkoztak a helyi zenekarok és a táncosaink. Ismeretterjesztõ elõadásaink, a népzenei és néptáncos elemekkel átszõtt, népi gyermekjátékokat, szõlõmunkálatok mozzanatit bemutató alakoskodásokat és egyéb népi mulatságokat keltenek életre a szõlõ ünnepéhez kapcsolódóan. A megélénkült szõlõhegyeken ilyenkor zenélés, nótázás hallatszik. Így képzeljük mi is a gyermekek elé varázsolni a szüreti mulatságok pillanatait egy táncházi keretbe ágyazva. A Táncházban a szokáskörhöz tartozó dallamokkal, a Kárpát-medence táncanyagából válogatott egyszerû tánclépésekkel és szüreti gyermekjátékokkal ismerkedhetnek meg a gyerekek. A táncház ideje alatt akinek kézmûveskedni támad kedve, elkészítheti maga, a szüreti ünnepkörhöz szükséges eszközöket, kellékeket.

Színes pillanatokkal várjuk tehát a gyerekeket az ez év októberében induló Szüreti tanulságokban gazdag foglalkozásainkra. Szeretnénk mindezen túl megköszönni a programsorozatban résztvevõ folklór, néptánc és népzenei oktatóknak és népzenei elõadóknak, hogy vállalták a színvonalas produkciók elõkészületeit és a programsorozatban történõ együttmûködést.

Néptáncoktatóink: Mahovics Tamás, Farkas Tamás, Vaszkó János, Horváth Péter
Résztvevõ zenekarok: Ludas Zenekar, Suttyomba Zenekar és helybéli népzenei elõadómûvészek.  

Várunk Szeretettel egy játékos délutánra az alábbi iskolákban megrendezésre kerülõ „Táncház a népszokások jegyében” zajló szüreti témanapon.


Táncház a népszokások jegyében; téma : szüret.
- 2013. október 11. 14:00–17:00  
Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény (Békéscsaba)
- 2013. október 18. 13:30 – 16:30  
Kamuti Általános Iskola
- 2013. október 25. 14:00-17:00
Magvetõ Általános Iskola(Gyula)
- 2013. november 15 11:00 –14:00  
Kis Bálint Református Általános Iskola (Vésztõ)

 
< Elz   Kvetkez >