Kezdõlap arrow TÁMOP-3.2-13-12/1-2012-0397 arrow Tágasságot nekünk is, ha kicsinyek vagyunk is!
Tágasságot nekünk is, ha kicsinyek vagyunk is!
2013. jnius 30.
szechenyi_logo.jpg

Útnak indult a 2013. – 2014. évre tekintve a Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége által sikeresen elnyert TÁMOP 3.2. 13- 12/1 kódszámú Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában címû pályázati felhívására benyújtott „Tágasságot nekünk is, ha kicsinyek vagyunk is! – Néptánchagyományok átörökítése Békés Megyében” - címû pályázata.
/Írta: Gyõri Virág/

A pályázat keretein belül számos célt tûztünk ki magunk elé, mely szervesen kötõdik az együttmûködõ óvodák és iskolák célkitûzéseihez, pedagógiai programjának elemeihez. Az óvodákban „Táncoló talpak” elnevezéssel népi játék és néptánc szakkört, az iskolákban úgynevezett Témanapokkal kiegészítve foglalkozásokat és „Kerek egy esztendõben” címet viselõ hagyományõrzõ néptánc tábort kívánunk útra indítani. Az énekes - mozgásos játékok,  a folklórismereti  foglalkozások,  a gyermekek életkori sajátosságainak legmegfelelõbb, legtermészetesebb eszközével építgeti és erõsíti a felnövekvõ generáció identitás tudatát. A magyar énekes, táncos népi gyermekjátékok, az ismeretterjesztõ elõadások, a táncházak és a kézmûves foglalkozások különféle típusai a fejlesztési lehetõségek széles spektrumát biztosítják. A Projekt program elemei a következõ struktúrát fogják követni az együttmûködõ Intézményekben.
Az Óvodákban „Táncoló talpak” elnevezéssel népi játék és néptánc szakkör indul, felépítését tekintve heti 1 órás foglalkozásba foglalva. Az iskolai intézményekben a heti szakköröket témanapokkal támasztjuk alá, mely felépítését tekintve félévenként 3 alkalomra bontható. Az elsõ alkalom a „Táncház a népszokások jegyében” zajlik, az aktuális ünnepkörhöz kapcsolódó népszokásokkal, népi gyermekjátékokkal és táncokkal ismerkedhetnek meg a gyerekek táncház és kézmûves foglalkozás kíséretében. A második alkalommal „Sokszínû hagyományaink” címen ismeretterjesztõ elõadást és táncházat biztosítunk. Harmadik alkalommal pedig ismét a jeles napjaink és ünnepi szokásainkat részletezve „Táncház a népszokások jegyében” ismeretterjesztõ folklór elõadást, táncházat és kézmûves foglalkozást tartunk. A „Kerek egy esztendõben” – jeles napok ünnepi szokások – Hagyományõrzõ néptánc tábor pedig bentlakásos formában valósul majd meg melyben minden egyes nap más-más jeles naphoz, illetve szokáshoz fog kapcsolódni.
A program célja ünnepeink, hagyományaink megismertetése, a gyerekekkel, nem a száraz ismeretanyag közlésével, hanem az aktív, sokrétû cselekvéses, játékos tanulási formák eszközeivel.
Tágasságot nekünk is, ha kicsinyek vagyunk is! – Néptánchagyományok átörökítése Békés Megyében címû pályázat az alábbi iskolákban talált otthonra:
- Magvetõ Református Általános Iskola és Óvoda (Gyula)
- Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Békéscsaba)
- Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon. (Szarvas)
- Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény (Békéscsaba)
- Kis Bálint Református Általános Iskola (Vésztõ)
- Magvetõ Általános Iskola és Hajnalcsillag Óvoda Közös Igazgatású Gyulai Református Közoktatási Intézmény. (Gyula)

 
< Elz