Kezdőlap arrow TÁMOP-3.2-13-12/1-2012-0397 arrow Tágasságot nekünk is, ha kicsinyek vagyunk is!
Tágasságot nekünk is, ha kicsinyek vagyunk is!
2013. június 30.
szechenyi_logo.jpg

Útnak indult a 2013. – 2014. évre tekintve a Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége által sikeresen elnyert TÁMOP 3.2. 13- 12/1 kódszámú Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című pályázati felhívására benyújtott „Tágasságot nekünk is, ha kicsinyek vagyunk is! – Néptánchagyományok átörökítése Békés Megyében” - című pályázata.
/Írta: Győri Virág/

A pályázat keretein belül számos célt tűztünk ki magunk elé, mely szervesen kötődik az együttműködő óvodák és iskolák célkitűzéseihez, pedagógiai programjának elemeihez. Az óvodákban „Táncoló talpak” elnevezéssel népi játék és néptánc szakkört, az iskolákban úgynevezett Témanapokkal kiegészítve foglalkozásokat és „Kerek egy esztendőben” címet viselő hagyományőrző néptánc tábort kívánunk útra indítani. Az énekes - mozgásos játékok,  a folklórismereti  foglalkozások,  a gyermekek életkori sajátosságainak legmegfelelőbb, legtermészetesebb eszközével építgeti és erősíti a felnövekvő generáció identitás tudatát. A magyar énekes, táncos népi gyermekjátékok, az ismeretterjesztő előadások, a táncházak és a kézműves foglalkozások különféle típusai a fejlesztési lehetőségek széles spektrumát biztosítják. A Projekt program elemei a következő struktúrát fogják követni az együttműködő Intézményekben.
Az Óvodákban „Táncoló talpak” elnevezéssel népi játék és néptánc szakkör indul, felépítését tekintve heti 1 órás foglalkozásba foglalva. Az iskolai intézményekben a heti szakköröket témanapokkal támasztjuk alá, mely felépítését tekintve félévenként 3 alkalomra bontható. Az első alkalom a „Táncház a népszokások jegyében” zajlik, az aktuális ünnepkörhöz kapcsolódó népszokásokkal, népi gyermekjátékokkal és táncokkal ismerkedhetnek meg a gyerekek táncház és kézműves foglalkozás kíséretében. A második alkalommal „Sokszínű hagyományaink” címen ismeretterjesztő előadást és táncházat biztosítunk. Harmadik alkalommal pedig ismét a jeles napjaink és ünnepi szokásainkat részletezve „Táncház a népszokások jegyében” ismeretterjesztő folklór előadást, táncházat és kézműves foglalkozást tartunk. A „Kerek egy esztendőben” – jeles napok ünnepi szokások – Hagyományőrző néptánc tábor pedig bentlakásos formában valósul majd meg melyben minden egyes nap más-más jeles naphoz, illetve szokáshoz fog kapcsolódni.
A program célja ünnepeink, hagyományaink megismertetése, a gyerekekkel, nem a száraz ismeretanyag közlésével, hanem az aktív, sokrétű cselekvéses, játékos tanulási formák eszközeivel.
Tágasságot nekünk is, ha kicsinyek vagyunk is! – Néptánchagyományok átörökítése Békés Megyében című pályázat az alábbi iskolákban talált otthonra:
- Magvető Református Általános Iskola és Óvoda (Gyula)
- Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Békéscsaba)
- Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon. (Szarvas)
- Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Békéscsaba)
- Kis Bálint Református Általános Iskola (Vésztő)
- Magvető Általános Iskola és Hajnalcsillag Óvoda Közös Igazgatású Gyulai Református Közoktatási Intézmény. (Gyula)

 
< Előző