Kezdőlap arrow Csemegéző
Csemegéző
Táncfolklorisztikai gyűjtések a magyarországi románság körében [Kézirat].1
2013. december 15.

Táncfolklorisztikai gyűjtések a magyarországi románság körében [Kézirat].[1]

Kukár Barnabás Manó 

            Írásomban betekintést adok a Magyarországon élő román nemzetiség táncfolklorisztikai kutatásába, elsősorban egy archívumi forráscsoport, a táncfilmek vizsgálatával és az eddig megjelent publikációk áttekintésével. Részben kutatástörténeti megközelítésben, részben módszertani szempontból mutatom be ezeket, végül ismertetem az elmúlt huszonöt évben a magyarországi románok körében végzett táncgyűjtések jellemzőit.[2][1] A kézirat a 2013-ban Topolyán rendezett Fiatal néprajzkutatók és kulturális antropológusok VII. konferenciáján tartott előadás szerkesztett változata.

[2] Itt fejezem ki köszönetemet Felföldi Lászlónak és Halmi Zoltánnak a szóbeli konzultációkért, illetve Martyin Emíliának és Varga Sándornak a szöveg részleteinek lektorálásáért. A szöveg kibővített és átdolgozott változata elhangzott a budapesti Magyar Táncművészeti Főiskolán megrendezett konferencián 2013. 11. 9-én. Ld. KUKÁR 2013.

Tovább...
 
Mátyusföld népviselete
2012. április 18.

Az idei év néptánc tanulmányi versenyének kötelező táncanyaga a mátyusföldi. Már többen kértetek tanácsot Mátyusföld viseletére vonatkozóan, e téren talán még több a bizonytalanság, mint a tánc terén. Végre ráakadtam egy szerintem elég alapos és használható műsorra, remélem hasznát veszitek.
Szerk.

Mátyusföldi viselet 1. rész

Tovább...
 
Pedagógiai kísérlet a kinetográfia alkalmazására a 6-8 éves gyermekek táncoktatásában
2011. március 17.

Mahovics Tamás

Pedagógiai kísérlet a kinetográfia alkalmazására a 6-8 éves gyermekek táncoktatásában

Számosan feltételezik, és már egyes kutatási eredmények is azt sugallják, hogy a tánc szimbolikus leíró rendszere, a Lábán-kinetográfia a gyermekek táncoktatásában is előnyös lehet a tanítás hatékonysága szempontjából. Nemzetközi viszonylatban eddig három kísérletet végeztek a témában. (Moses 1990.), (Wartburton 2000.), (Fügedi, 2003.) Az említett kutatási eredményekre és saját oktatási tapasztalatomra támaszkodva a kinetográfia oktatásának lehetőségeit keresve létrehoztam és kipróbáltam néhány módszert, amelyek során a kisgyermekek már tánctanulásuk első pillanatában találkoznak a jelírással is. Az oktatást játékos formában végeztem, és kapcsolódott az elsajátításra kijelölt mozgásanyaghoz. Féléves táncjelírás tanítási periódus után megvizsgáltam, milyen eredményre jutottam a táncírás alkalmazásával.

Tovább

 
A néptánc szerepe a méhkeréki románság életében
2010. február 16.

A Békés Megyei IBSEN Oktatási, Művészeti és Közművelődési Nonprofit Kft. Kulturális Iroda folytatva jogelődje munkáját fontos feladatának tartja a megyében élő, a közösségi művelődés intézményeiben dolgozó a kulturális feladatokat vállaló civil szerveződések tagjainak felsőfokú képzésével való foglalkozást.
Ez év őszén a felsőfokú Közművelődési szakembe képzés 13 hallgatója tett sikeres vizsgát. A Békés megyei hallgatók szakdolgozataiban a megye közösségi művelődéstörténetének eseményeit és a civil közösségek történetét dolgozzák fel. Netye György dolgozatában egy izgalmas témát vállalt.

Tovább...
 
Néprajzi érdekességek a DKMT Eurorégióból
2010. március 10.

 Néprajzi érdekességek a DKMT Eurorégióból

Ebben a menüpontban nyolc település (Deszk, Kiszombor, Magyarcsanád, Nagylak, Pécska, Vinga, Firiteaz és Fiscut) hagyományairól, szokásairól találhatsz leírásokat, továbbá megtudhatod mi is az a DKMT Eurorégió. Remélem sok hasznos információra bukkansz, melyeket talán valamikor hasznosítani is tudsz.

A rovat létrejöttéért köszönetet mondunk Emilia Martyinnak, aki a szóban forgó anyagokat a Viharsarok Néptáncszövetség rendelkezésére bocsájtotta. A honlapon közzétett néprajzi összefoglaló kiadványban is megjelent, az érdekődők számára más hasznos információkat is tartalmaz.

Tovább...